Separační technologie

Geologická laboratoř » Separační technologie

Provádění a vyhodnocení zkoušek pro klasifikaci hornin, testy na odstředivých a spirálových separátorech, drcení vzorků a kameniva, provádění rentgen-fluorescenční (ruční spektrometr DELTA) spektrální analýzy v terénu i laboratoři. Rozplavování sedimentů pro archeologický průzkum.

Disponujeme poloprovozní spirálovou jednotkou pro zpracování silničních smetků, pískových filtrů nebo kontaminovaných zemin.

Na odstředivém separátoru OS-1 provádíme ověřovací testy rozdružování jemně mletých rudních surovin, zejména surovin s obsahem zlata, nebo jemných podílů štěrkopísku s obsahem zlata. Zrnitost vsázky je pod 4 mm a pro zvýšení úcinnosti separace je možné snížit horní hranici zrnitosti podle požadavku zákazníka.

Na separační jednotce RGZ-1 v laboratoři nebo přímo v terénu provádíme podle požadavků zákazníka ověřovací testy gravitačního rozdružování. Pomocí RGZ-1 testujeme účinnost rozdružování v závislosti na objemovém výkonu přímo na vzorcích prírodního štěrkopísku. Jednotka RGZ-1 se primárně používá pro separaci těžkých minerálu (včetně zlata) ze štěrkopísku.

 Ke stažení:

      Spirálové separátory

      Rozplavování zemin pro archeologické projekty

Facebook