Rozplavovací gravitační separátor RGZ-1

Produkty » Gravitační separátory » Rozplavovací gravitační separátor RGZ-1

je kombinace gravitačního separátoru, založeného na principu centrifugy, a rozplavovacího bubnového síta. Slouží ke vzorkování štěrků a písků s obsahem drahých kovů a těžkých minerálů, případně jako poloprovozní nebo maloprovozní jednotka. Mezi nejběžnější aplikace patří vzorkování zlatonosných a platinonosných rozsypů. K dalším aplikacím patří vzorkování zemin, které jsou kontaminové těžkými kovy, jako je rtuť nebo olovo. Štěrkový materiál se dávkuje do bubnového síta, které rozplaví a roztřídí vstupní materiál na nadsítnou frakci a podsítnou frakci -6 mm, která se dále zpracovává v odstředivém separátoru - centrifuze.

Ke stažení: Dokumentace RGZ-1 (česky)

                    Documentace RGZ-1 (anglicky)

Facebook