Prohlédněte si novou, rozšířenou on-line publikaci "Rock Forming Minerals" !

Ve spolupráci s doc. RNDr. Jiřím Zimákem, CSc. jsme na našich stránkách uveřejnili on-line verzi jeho publikace : "Rock-Forming Minerals of Igneous and Metamorphic Rocks in Thin Section", která je rozšířenou verzí učebnice z roku 2009, která obsahuje množství krásných fotek hlavních horninotvorných minerálů ve výbrusech. Zveme všechny milovníky minerálů a kolegy k návštěvě a prolistování na adrese: http://rockformingminerals.urga.cz

Text publikace je kompletně v angličtině. Kniha obsahuje stručný úvod, 43 částí věnovaných jednotlivým horninotvorným minerálům, přehled literatury k dalšímu rozšiřujícímu studiu a informace o jejím autorovi. Autor doufá, že bude publikace praktickou pomůckou kromě studentů a kolegů v oboru také vyučujícím, i vzhledem k tomu, že je kompletně v PDF a je možné ji přímo v prohlížeči jednoduše přepnout do celoobrazovkového módu a použít při výkladu.

Pro prohlížeče Safari, Edge bez nativní podpory PDF použijte verzi pro smart zařízení a pro prohlížeče Chrome, Firefox, IE verzi pro počítač.

Text: D. Reif

Facebook