Optická mikroskopie a výroba výbrusů a nábrusů

Geologická laboratoř » Optická mikroskopie a výroba výbrusů a nábrusů

 • Olympus BX 51
  Olympus BX 51
 • Nábrusy na mikrosondu
  Nábrusy na mikrosondu
 • Nábrusy na mikrosondu
  Nábrusy na mikrosondu
 • Nábrusy vzorků horniny
  Nábrusy vzorků horniny
 • Kryté výbrusy
  Kryté výbrusy
 • Leštěné výbrusy
  Leštěné výbrusy
 • Řezačka vzorků
  Řezačka vzorků
 • Stoly pro broušení a leštění
  Stoly pro broušení a leštění
 • Exsikátor s vývěvou
  Exsikátor s vývěvou
 • Digitální topná ploténka
  Digitální topná ploténka

Optická laboratoř - petrografické a mineralogické rozbory, rozbory nezpevněných i zpevněných sedimentů, planimetrie. Polarizační mikroskopy slouží k optické identifikaci minerálního složení a kompletní analýze nábrusů a výbrusů v procházejícím a odraženém světle, obojí v polarizovaném i nepolarizovaném světle. K dispozici je možnost konoskopického pozorování pomocí sádrovcové destičky. Mikroskop je použitelný i ke zkoumání biologických preparátů. Je vybaven trinokulárním tubusem, adapterem kamery a digitální kamerou pro snímání mikrofotodokumentace, revolverovým měničem objektivů, Bertrandovou čočkou, objektivy 5x, 10x, 20x, paměťovou kartou 1 GB a softwarem pro sledování živého obrazu a ukládání snímků na PC.

Výroba výbrusů a nábrusů - zhotovení nábrusů, leštěných výbrusů nebo oboustranně leštěných výbrusů do podoby mikroskopických preparátů pro pozorování pod mikroskopem podle požadavků zákazníka, s kvalitou povrchu vyhovují např. účelům klasické mikroskopie v procházejícím nebo odraženém světle na polarizačním mikroskopu Olympus BX 51, katodo-luminiscenční mikroskopie, elektronové mikrosondy, fluidních inkluzí.

Nabízíme zhotovení těchto standardních preparátů:

Leštěné výbrusy z pevného materiálu 32x24 mm
Nábrusy vzorků horniny, rudniny atd.
Nábrusy na mikrosondu - zhotovení disků ze syntetické pryskyřice o průměru 25 nebo 30 mm se zrny v naleštěné ploše
Oboustranně leštěné výbrusy pro fluidní inkluze
Kryté výbrusy z paleontologického materiálu, např. kostí, zubů
Půdní výbrusy

Další služby:

Vakuová impregnace rozpadavých a porézních materiálů
Řezání geologického materiálu do velikosti 10 cm
Speciální práce, dohodnuté s objednatelem, podle náročnosti

Facebook