Odstředivý separátor OS-1

Produkty » Gravitační separátory » Odstředivý separátor OS-1

je založený na principu centrifugy a slouží ke koncentrování a oddělení jemných částic minerálů, kovů a jiných materiálů na základě rozdílných hustot. Mezi nejběžnější aplikace patří separace jemného zlata nebo platiny z rozsypových štěrků. Další aplikace jsou zpracování jemně mletého rudního materiálu s obsahem jemného zlata, zpracování zemin kontaminovaných rtutí nebo olovem či uranem a obecně jako poloprovozní nebo laboratorní zařízení. Toto zařízení má nejvyšší možnou účinnost výtěžnosti jemných částic zlata a jiných těžkých kovů a minerálů. Dokáže separovat částice až do velikosti přibližně 10um a do značné míry tak dokáže nahradit chemické metody loužení rud drahých kovů.

Ke stažení: Dokumentace OS-1 (česky)

                    Dokumentace OS-1 (anglicky)

Facebook