Drcení vzorků a kameniva, zrnitostní analýza

Geologická laboratoř » Drcení vzorků a kameniva, zrnitostní analýza

Nabízíme drcení vzorků hornin a jiných materiálů do hmotnosti 1 tuny a výstupní zrnitosti 1-50 mm podle požadavků zákazníka. Drcení hrubší suroviny provádíme na čelistovém drtiči RESTA 400x200. Výstupní zrnitost produktu je nastavitelná v rozmezí 50 mm až 10 mm. Vstupní zrnitost hornin a materiálů s pevností nad 100 MPa je limitována velikostí 100 mm (největší rozměr), vstupní zrnitost hornin a materiálů s pevností do 100 MPa je limitována šířkou pracovního otvoru drtiče, tj. 200 mm.
Jemnější materiál nebo již podrcený materiál z drtiče RESTA 400x200 drtíme pomocí laboratorního čelistového drtiče BCD MINI se vstupní velikostí zrna 10-45 mm a s nastavitelnou výstupní zrnitostí cca 1 mm až 7 mm.
Podle požadavků zákazníka provádíme drcení na požadovanou distribuci zrnitosti. Pro tento účel používáme vibrační sítovačku VKP 50 se síty se čtvercovým okem 1, 2, 4, 8, 16 a 31,5 mm. V případe, že specifická distribuce zrnitosti není požadována, je možné provést alespon sítovací analýzu podrceného produktu.

Facebook