O nás

 

Společnost URGA, s.r.o. (založena 1997), je zaměřená na služby, aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, především geologie, geotechniky, inženýrské geologie a hydrogeologie.

  • Dále se zaměřujeme na úpravu a analýzu znečištěných sedimentů (řeky, přehrady), nerostných surovin, druhotných surovin, včetně odstraňování kontaminantů z půd, průmyslového odpadu a kalů. Zkoušky provádíme v modelovém nebo poloprovozním měřítku ve vlastní laboratoři.
  • Poskytujeme komplexní služby v oblasti geologie, hydrogeologie, environmentální a sanační geologie, geotechniky, ložiskové geologie, geochemie a hodnocení nerostných surovin (rudy, nerudy) a zkoumání geologické stavby.

  • V menším měřítku pak provádíme průzkumné vrtné práce (inženýrskogeologické (geotechnické), hydrogeologické vrty, vrtané studny a měření radonu.
  • Pravidelně se účastníme odborných konferencí a prezentujeme nabídku našich služeb a produktů.

 

URGA, s.r.o. na Firmy.cz

 

 

Certifikace včetně ČSN EN ISO 9001 a 14001:

 

ČSN EN ISO 9001:2016ČSN EN ISO 14001:2016 EC7 Navrhování geotechnických konstrukcí (specifikace a doporučení ČGtS a ČSSI)Certifikát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochranyVrtání ponornými kladivy při hloubení studní a vrtů pro ponorná čerpadla. Stanovení radonového indexu pozemku.

 

 

 

 

Ke stažení:

  • Nabídkový katalog 2021 (katalog je v současné době aktualizován, omlouváme se za přechodnou nedostupnost)

 

Prezentace technogií:

Facebook